Medusa Auctioneers

Koopinformatie

Medusa Auctioneers kent twee vormen van een veiling: live-online en timed-online.

Live-online

Potentiële kopers kunnen de aangeboden goederen op kijkdagen (op afspraak) testen en inspecteren in onze toonzalen.

Bieden kan schriftelijk, via afgegeven bod op internet of één van de gekoppelde veilingplatformen, gedurende de veiling kan men live bieden via internet of per telefoon.

Voor het overige werkt deze veiling op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de traditionele veiling.

Timed-online

Ook op deze veilingen kunnen alle aangeboden goederen (op afspraak) getest en geïnspecteerd worden in onze toonzalen. Ook hier kan een maximaal schriftelijk bod ingevoerd worden in ons systeem of via de platformen. De computer werkt de veiling af. Bij ieder volgend bod wordt de veiling met 5 minuten verlengd.

Deze laatste vorm van veilen wordt wel gebruikt voor goederen met een lagere waarde.

Wat kunt u aanbieden?

Wij veilen objecten uit verschillende categorieën (link invoegen naar categorieën). Een kavel moet een minimale verwachte opbrengst hebben van 100 euro. 

Alle taxaties voor veiling zijn gratis. U kunt via de taxatie pagina op deze site foto’s sturen.

Indien u voor veiling kiest spreken wij van te voren een veilingverwachting uit en ook een limiet. Dit is het bedrag waaronder het object niet wordt verkocht. Wordt dit bedrag niet gehaald dan houdt de veilingmeester het object op en zijn er geen veilingkosten. Indien er afspraken gemaakt zijn over andere kosten, bijv. transportkosten dan vallen deze daarbuiten. 

Bij een geslaagde verkoop brengen wij u 22,5% van het afslagbedrag in rekening, en 1,50 euro hamergeld per object. Daarnaast worden de andere kosten die met u zijn afgesproken afgetrokken van de opbrengst. Veilinghuis Medusa financiert die kosten voor. 

Indien de verkoop niet slaagt dan blijft uw kavel nog twee weken beschikbaar voor de aftersale. In deze periode heeft Veilinghuis Medusa het recht het kavel voor de bodemprijs te verkopen. Lukt ook dit niet dan mag u uw object binnen twee weken ná deze aftersale (laten) ophalen. (link naar shippers). U mag er ook voor kiezen het object te laten herveilen tegen een door ons geadviseerde gereduceerde prijs. Als laatste mogelijkheid bieden wij u aan afstand te doen van het object. Wij zullen het dan kosteloos afvoeren.

Indien u uw object niet binnen drie weken na de aftersale ophaalt of laat ophalen zijn wij genoodzaakt opslagkosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15 euro per object per week. Indien de kosten van opslag meer dan de helft van de met u afgesproken limiet bedragen dan zullen wij het object zonder limiet herveilen.